Thu hoạch, sơ chế và Truy xuất nguồn gốc

Rau hữu cơ thu hoạch được sơ chế làm sạch bằng nguồn nước sạch. Không để lẫn tạp với các sản phẩm thông thường. Cho phép mức độ thiệt hại tối đa 10% trên rau ăn lá do không dùng thuốc sâu hóa học.

Truy xuất nguồn gốc

Rau đã được chứng nhận hữu cơ PGS mới được bán là rau HỮU CƠ và được phép sử dụng logo PGS in trên bao bì sản phẩm, gồm cả mã liên nhóm và mã nhóm sản xuất để truy xuất nguồn gốc.