Tổ chức ADDA

Tổ chức Phát triển Nông nghiệp Châu Á, Đan Mạch (Agricultural Development Denmark Asia – ADDA) là Tổ chức Phi chính phủ của Đan Mạch được thành lập năm 1994 bởi những người Đan Mạch và Campuchia sinh sống tại Đan Mạch, có các mối quan hệ cá nhân tại Campuchia và Việt Nam.

Tổ chức Phát triển Nông nghiệp Châu Á, Đan Mạch (Agricultural Development Denmark Asia – ADDA) là Tổ chức Phi chính phủ của Đan Mạch được thành lập năm 1994 bởi những người Đan Mạch và Campuchia sinh sống tại Đan Mạch, có các mối quan hệ cá nhân tại Campuchia và Việt Nam.

Từ khi thành lập, ADDA đã thực hiện hàng loạt dự án phát triển tại ba quốc gia trên với mục đích thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp bền vững cả về chiều rộng và chiều sâu nhằm cải thiện điều kiện sống cho người dân khu vực nông thôn.

Mục đích của ADDA

* Nâng cao điều kiện sống cho dân cư khu vực nông thôn thông qua cải tiến phương thức sản xuất, trong đó năng suất lao động được cải thiện trên cơ sở đảm bảo bền vững về môi trường.
* Nâng cao khả năng tự cung tự cấp cho những nhóm dân cư nghèo nhất ở khu vực Đông Nam Á.
* Tuân thủ nguyên tắc “giúp đỡ người khác chính là giúp mình” là nguyên tắc đạt được thông qua phát triển năng lực có định hướng của các đối tác như các trường cao đẳng, đại học chuyên về nông nghiệp và các tổ chức nông dân tại địa phương.
ADDA cũng muốn phổ biến kiến ​​thức ở Đan Mạch về điều kiện sống ở Đông Nam Á thông qua các bài giảng, bài báo và triển lãm miễn phí. ADDA hợp tác với các tổ chức địa phương tại những nước dự án được triển khai. Hiện nay tại Campuchia và Việt Nam.
Nguồn quỹ cho các dự án của ADDA chủ yếu được cung cấp bởi Danida và tất cả các dự án nhằm mục đích tạo cho người nhận sự tự chủ đối với những sự giúp đỡ từ bên ngoài quốc gia của họ.

Trang ADDA tại Facebook: http://www.facebook com/pages/Agricultural-Development-Denmark-Asia-ADDA

Website tổ chức ADDA tài Việt Nam: ADDA vn