Những nguyên tắc và giá trị chính của PGS

Người tiêu dùng rất quan tâm đến sức khoẻ của gia đình họ. Họ nhận thấy những lợi ích của các sản phẩm hữu cơ và sẵn sàng hỗ trợ nông dân sản xuất thực phẩm hữu cơ bằng việc chấp nhận trả giá cho sản phẩm cao hơn. Thế nhưng, họ muốn được đảm bảo rằng sản phẩm họ mua phải thực sự là hữu cơ và không có chứa bất kì hoá chất độc hại hoặc các chất khác có hại cho sức khoẻ.

Người tiêu dùng rất quan tâm đến sức khoẻ của gia đình họ. Họ nhận thấy những lợi ích của các sản phẩm hữu cơ và sẵn sàng hỗ trợ nông dân sản xuất thực phẩm hữu cơ bằng việc chấp nhận trả giá cho sản phẩm cao hơn. Thế nhưng, họ muốn được đảm bảo rằng sản phẩm họ mua phải thực sự là hữu cơ và không có chứa bất kì hoá chất độc hại hoặc các chất khác có hại cho sức khoẻ.

Mặt khác, người nông dân muốn bán sản phẩm hữu cơ và có thể nhận được lợi nhuận xứng với những nỗ lực mà họ bỏ ra để làm ra sản phẩm tốt hơn cho sức khoẻ và tạo ra một môi trường lành mạnh hơn. Nhưng họ lại băn khoăn liệu có thể tìm được khách hàng sẵn sàng mua sản phẩm hữu cơ của họ ở đâu.

Giá trị của hệ thống PGS nằm ở chỗ nó chú trọng vào cả hai vấn đề: cung cấp cho người tiêu dùng sự đảm bảo đáng tin cậy về những sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn và thông qua quá trình này, PGS giúp tạo sự kết nối trực tiếp giữa người mua và người bán.

Sau khi cùng làm việc, nhóm PGS Việt Nam đã xác đinh một số nguyên tắc chung như sau:

Tin tưởng nhau

Là nền tảng cơ bản của PGS. Nó xuất phát từ ý tưởng rằng nông dân, người tiêu thụ, các thương lái, kĩ thuật viên, v…v có khả năng thực hiện công việc của mình và thực hiện một cách có trách nhiệm và tin cậy; họ có những điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng và thể hiện sản phẩm hữu cơ của mình.  Hệ thống PGS phản ánh năng lực của mỗi cộng đồng qua sự tin tưởng và ứng dụng nó vào bộ máy điều hành văn hoá, xã hội khác nhau và cung cấp sự giám sát cần thiết để đảm bảo tính liêm chính cho nông dân làm hữu cơ của họ. Những giá trị này là không thay đổi trong suốt quá trình chứng nhận.

Minh bạch

Tất cả các bên liên quan, gồm cả nông dân, bắt buộc phải hiểu chính xác bộ máy đảm bảo PGS sẽ hoạt động như thế nào và việc ra các quyết định được tiến hành ra sao. Điều này không có nghĩa là mọi chi tiết đều được tất cả mọi người cùng biết. Nhưng tất cả mọi người cần phải có những hiểu biết cơ bản về các chức năng của hệ thống. Ví dụ:

* Mọi người cần phải hiểu ra quyết định cấp chứng nhận được dựa trên những tiêu chí nào, đặc biệt là lý do tại sao một số trang trại lại không được cấp chứng nhận.

* Những tài liệu sẵn có về PGS

* Những tài liệu này sẵn có cho tất cả các bên có mối quan tâm về hữu cơ có thể sử dụng

* Tuy nhiên những thông tin riêng và thông tin nhạy cảm về thương mại được thu thập trong quá trình thực hiện PGS phải được bảo mật.

Cùng hợp tác và cùng chịu trách nhiệm:

Hệ thống PGS không thể hoạt động nếu thiếu sự hợp tác giữa các thành viên. Trong PGS, ở các cấp khác nhau đều có những trách nhiệm riêng được xác định rõ và ở tất cả các cấp, tất cả các bên liên quan đều chia sẻ trách nhiệm trong hoạt động PGS.

Phát triển

Bằng việc tham gia hệ thống PGS, các đối tác khác nhau sẽ cùng phát triển năng lực riêng của mình để lập kế hoạch và quản lí các hoạt động cụ thể. Khi tiến trình ra quyết định được phân quyền, nó có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo sự năng động và hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên PGS.

Chia sẻ niềm tin “Thức ăn lành cho cuộc sống khỏe mạnh”.

 Một trong những điều cốt lõi đó là những người tham gia vào PGS cùng chia sẻ niềm tin của họ vào điều ăn thức thức ăn lành là cách để có cuộc sống khỏe mạnh. Nông dân PGS đã cam kết sản xuất thức ăn hữu cơ có lợi cho sức khoẻ, điều này đã giúp họ đến với những người tiêu dùng quan tâm theo cả hai cách hoặc là trực tiếp hoặc thông qua những lái thương trong hệ thống PGS.

Quan tâm về “đời sống nông thôn:

Với việc đưa người tiêu thụ và người sản xuất lại gần nhau hơn, PGS cũng giúp tạo ra sự quan tâm tốt hơn về “đời sống nông thôn”, hiểu biết về những điều kiện và những khó khăn của nông dân.