Cẩm nang PGS cho người sản xuất

Chúng tôi hân hạnh giới thiệu với các bạn Cẩm nang hoạt động cho người sản xuất đầu tiên của Hệ thống đảm bảo cùng tham gia ( PGS) được phát triển dưới sự hợp tác của ADDA và Hội nông dân Việt Nam. Cuốn cẩm nang này được đúc kết từ các kết quả thử nghiệm thực địa và sau một loạt các cuộc hội thảo với người sản xuất, các thương nhân, người tiêu dùng cũng như các tổ chức có quan tâm đến phát triển nông nghiệp hữu cơ trong năm 2008 đầu 2009.
Mặc dù ý tưởng về Hệ thống đảm bảo cùng tham gia PGS được khởi phát từ các nước khác như Brazil, New Zealand, Ấn Độ, Mĩ nhưng Hệ thống PGS của chúng tôi chủ yếu vẫn dựa trên hoàn cảnh của địa phương và các điều kiện đặc biệt của người nông dân và người tiêu dùng ở Bắc bộ Việt Nam.

Vào tháng 12/2006, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thông (MARD) đã ban hành bộ Tiêu Chuẩn Quốc Gia (10TCN602-2006) cho các sản phẩm hữu cơ tại Việt Nam. Trong quá trình xây dựng PGS, chúng tôi đã sử dụng bộ tiêu chuẩn này của MARD để xây dựng lên các tiêu chuẩn hướng dẫn sản xuất hữu cơ. Tuy nhiên, trong bộ Tiêu chuẩn quốc gia này những thủ tục hướng dẫn cấp chứng nhận chi tiết cho các sản phẩm hữu cơ không được mô tả. Vì vậy, hệ thống PGS sẽ giúp lấp những khoảng trống đã được không những người tiêu dùng, nông dân mà kể cả các thương nhân cũng như rất nhiều các bên liên quan tới lĩnh vực hữu cơ đề cập tới.

Đã có rất nhiều các tổ chức và cá nhân tham gia đóng góp phát triển hệ thống PGS này. Danh sách các thành viên sáng lập ra PGS sẽ được nêu lên trong phụ lục 1 của tài liệu này.

Hệ thống PGS này được phát triển dưới sự hỗ trợ kĩ thuật của ông Chris May, chủ tịch ban chuyên trách PGS của IFOAM và ông Koen den Braber, cố vấn kĩ thuật của ADDA. Đây là một trong các hoạt động của dự án Nông Nghiệp Hữu Cơ ADDA-VNFU.