Tại sao rau hữu cơ “ngon hơn”?

Thực phẩm hữu cơ – Sau một thời gian sử dụng rau hữu cơ thì khách hàng thường có cảm giác rau hữu cơ ngon hơn, vị đậm hơn các loại thực phẩm khác.
Có nhiều khách hàng “tinh tế” đến mức hễ ăn rau thường (mặc dù không trực tiếp mua, không trực tiếp chế biến, chỉ cảm nhận bằng vị giác) là phát hiện ra ngay. Có người cho rằng đó chỉ là “tâm lý”, cảm giác an toàn hơn, ít lo lắng hơn thì sẽ thấy rau hữu cơ “ngon hơn”.
Tuy nhiên, theo một nghiên cứu được thực hiện từ năm 2005 đến 2007 bởi Ts.Trịnh Khắc Quang và Th.s Vũ Thị Hiển thuộc Viện Nghiên cứu Rau quả thì việc người tiêu dùng cảm nhận rau hữu cơ “ngon hơn, đậm hơn” là hoàn toàn có cơ sở khoa học.

Dưới đây là kết quả phân tích các chỉ tiêu giữa 2 mẫu rau, quả:

CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ CẢI NGỌT HỮU CƠ CẢI NGỌT THƯỜNG DƯA CHUỘT HỮU CƠ DƯA CHUỘT THƯỜNG
Đường tổng số % 1,42 1,36 2,55 2,48
Vitamin C Mg/100g 25,12 25,26 6,31 6,29
Chất khô % 8,94 7,86 4,12 4,55
E.Coli Khuẩn lạc/g 5 85 0 5
NO3 – Nitrat mg/kg 650 2015 105 220
Pb (Chì) mg/kg 0,125 1,085 0,084 0,180
Cd (Cadimi) mg/kg 0,009 0,022 0,002 0,006

Nguồn: Trịnh Khắc Quang, Vũ Thị Hiển, 2005 – 2007. Viện Nghiên cứu Rau Quả

Có thể thấy rằng hàm lượng dinh dưỡng của rau hữu cơ đều cao hơn mẫu thường mặc dù mẫu mã không đẹp. Các chỉ tiêu dư lượng hóa học đảm bảo an toàn thực phẩm đều thấp hơn so với mẫu rau thường, đặc biệt tồn dư Nitrate và Ecoli đều thấp hơn ngưỡng cho phép nhiều lần.

Từ đó có thể thấy, cảm giác “ngon hơn, đậm hơn” khi sử dụng rau hữu cơ hoàn toàn có cơ sở khoa học, không chỉ bắt nguồn từ yếu tố “tâm lý”.