• Phát triển PGS tại Tân Lạc, Hòa Bình

  Phát triển PGS tại Tân Lạc, Hòa Bình

  Ngày đăng (2014-07-02) Số truy cập: 0

  Từ trung tâm thành phố Hà Nội đến huyện Tân Lạc khoảng 100 km. Người dân nơi đây chủ yếu là người dân tộc Mường sản xuất nông nghiệp...

 • Phát triển PGS tại Hội An

  Phát triển PGS tại Hội An

  Ngày đăng (2014-05-09) Số truy cập: 0

  Với sự giúp đỡ của PGS Việt Nam, khóa huấn luyện nông dân về canh tác hữu cơ trên cây rau tại thôn Thanh Đông, xã Cẩm Thanh...

 • Sự trung thực rất quan trọng trong hệ thống đảm bảo cùng tham gia PGS

  Sự trung thực rất quan trọng trong hệ thống đảm bảo cùng tham gia PGS

  Ngày đăng (2014-03-28) Số truy cập: 0

  Mục tiêu của hệ thống đảm bảo cùng tham gia PGS là hướng đến phát triển một nền hữu cơ toàn diện và thật sự, đáp ứng được yêu cầu của...

 • Hội thảo về PGS do ADB tổ chức

  Hội thảo về PGS do ADB tổ chức

  Ngày đăng (2014-03-09) Số truy cập: 0

  Hội thảo Phát triển PGS khu vực tiểu vùng sông Mekong (GMS) bao gồm 6 nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanma, Thái Lan và Trung Quốc là một...

 • Ngày hội hữu cơ Lương Sơn

  Ngày hội hữu cơ Lương Sơn

  Ngày đăng (2014-01-15) Số truy cập: 0

  Ngày10 tháng 1 năm 2014, tại Trung tâm văn hóa huyện Lương Sơn, Ngày Hội Nông dân hữu cơ huyện Lương Sơn đã được tổ chức bởi Hội...

 • Sản xuất rau hữu cơ cùng PGS

  Sản xuất rau hữu cơ cùng PGS

  Ngày đăng (2013-11-20) Số truy cập: 0

  Lâu nay chúng ta vẫn cho rằng, điểm yếu của nông nghiệp Việt Nam là sản xuất quy mô nhỏ, manh mún và không đảm bảo an toàn vệ sinh...

   5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13