• Bản tin PGS Việt Nam Quý II - 2013

  Bản tin PGS Việt Nam Quý II - 2013

  Ngày đăng (2013-07-04) Số truy cập: 0

  Bản tin tóm tắt những hoạt động của hệ thống PGS hữu cơ và PGS rau an toàn tại các tỉnh phía Bắc.

 • Phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Pháp

  Phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Pháp

  Ngày đăng (2013-06-26) Số truy cập: 0

  Sản xuất nông nghiệp hữu cơ là hình thức nông nghiệp hoàn toàn không sử dụng phân bón tổng hợp, thuốc trừ sâu, các...

 • Thống nhất ghi nhãn sản phẩm hữu cơ PGS

  Thống nhất ghi nhãn sản phẩm hữu cơ PGS

  Ngày đăng (2013-06-17) Số truy cập: 0

  Ngày 14 tháng 6 năm 2013, Tại văn phòng Hiệp Hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam, BĐP PGS hữu cơ Việt Nam đã tổ chức cuộc họp thống nhất quy cách...

 • BĐP PGS họp tháng 05/2013

  BĐP PGS họp tháng 05/2013

  Ngày đăng (2013-05-22) Số truy cập: 0

  Sáng ngày 18/5/2013, tại văn phòng Hội nông dân huyện Sóc Sơn, Ban điều phối PGS đã tiến hành cuộc họp thường kỳ tháng 5....

 • Ban Điều phối PGS Việt Nam họp đầu năm 2013.

  Ban Điều phối PGS Việt Nam họp đầu năm 2013.

  Ngày đăng (2013-01-21) Số truy cập: 0

  Ngày 12/01/2013, tại Văn phòng Trung tâm Hành động Vì đô thị (ACCD), Ban Điều phối PGS Việt Nam đã tiến hành cuộc họp...

 • Hội nghị thường niên PGS Việt Nam 2012

  Hội nghị thường niên PGS Việt Nam 2012

  Ngày đăng (2012-12-18) Số truy cập: 0

  Ngày 14 tháng 12 năm 2012, tại Hội trường số 7, Nhà khách La Thành Hội nghị thường niên PGS đã được tổ chức dưới sự tài trợ phần lớn...

   5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13