• Tiêu chuẩn hữu cơ PGS Việt Nam ( lần 3- 8/2018)

  Tiêu chuẩn hữu cơ PGS Việt Nam ( lần 3- 8/2018)

  Ngày đăng (2019-03-18) Số truy cập: 0

  Tiêu chuẩn hữu cơ PGS Việt Nam áp dụng cho các nhà sản xuất là bộ tiêu chuẩn do Ban điều phối PGS soạn thảo tham chiếu theo các Tiêu...

 • Hội nghị đầu bờ nuôi lợn hữu cơ

  Hội nghị đầu bờ nuôi lợn hữu cơ

  Ngày đăng (2012-08-17) Số truy cập: 0

  Kế hoạch thử nghiệm lợn hữu cơ đã được ông Nguyễn Văn Sơn, nhóm trưởng nhóm sản xuất hữu cơ Đồng Bưng thực hiện từ tháng 12/2011...

 • Quyết định cảnh cáo nhóm Tự Nguyện

  Quyết định cảnh cáo nhóm Tự Nguyện

  Ngày đăng (2012-05-04) Số truy cập: 0

  Ngày 07/04/2012, Liên nhóm Thanh Xuân đã ra quyết định cảnh cáo nhóm Tự Nguyện do vi phạm nguyên tắc số 1 của tiêu chuẩn PGS:...

 • Thu hoạch, sơ chế và Truy xuất nguồn gốc

  Thu hoạch, sơ chế và Truy xuất nguồn gốc

  Ngày đăng (2012-03-06) Số truy cập: 0

  Rau hữu cơ thu hoạch được sơ chế làm sạch bằng nguồn nước sạch. Không để lẫn tạp với các sản phẩm thông thường. Cho phép mức độ thiệt hại tối đa 10%...

 • Trồng, chăm sóc và quản lý dịch hại

  Trồng, chăm sóc và quản lý dịch hại

  Ngày đăng (2012-03-06) Số truy cập: 0

  Trồng luân, xen canh cây họ đậu và nhiều loại cây khác nhau trên cùng ruộng, cùng luống để tăng đa dạng sinh học, điều hòa lại...

 • Làm phân ủ nóng và chuẩn bị đất

  Làm phân ủ nóng và chuẩn bị đất

  Ngày đăng (2012-03-06) Số truy cập: 0

  Phân ủ nóng sẽ làm tăng tối đa các chất hữu cơ cho đất giúp phục hồi và duy trì  độ phì nhiêu của đất. Đất khỏe sẽ cho...

Back   1 | 2