• Tiêu chuẩn PGS cho nhà bán lẻ

  Tiêu chuẩn PGS cho nhà bán lẻ

  Ngày đăng (2013-10-09) Số truy cập: 0

  Tiêu chuẩn PGS cho nhà bán lẻ nhằm đảm bảo các giá trị và nguyên tắc chung của PGS được đảm bảo và duy trì trong suốt chuỗi...

 • Các tiêu chuẩn PGS mới nhất dành cho người sản xuất

  Các tiêu chuẩn PGS mới nhất dành cho người sản xuất

  Ngày đăng (2012-05-24) Số truy cập: 0

  Tiêu chuẩn hữu cơ PGS Việt Nam áp dụng cho các nhà sản xuất là bộ tiêu chuẩn do Ban điều phối PGS soạn thảo tham chiếu theo các Tiêu...

 • Các tiêu chuẩn PGS

  Các tiêu chuẩn PGS

  Ngày đăng (2012-02-16) Số truy cập: 0

  Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành bộ Tiêu chuẩn cơ bản về các sản phẩm hữu cơ từ...

Back      Next