• PGS - Hệ thống chứng nhận tin cậy cho sản phẩm hữu cơ

  PGS - Hệ thống chứng nhận tin cậy cho sản phẩm hữu cơ

  Ngày đăng (2012-02-15) Số truy cập: 0

  Hệ thống bảo đảm dựa vào sự tham gia của các tổ chức và con người có liên quan trực tiếp vào chuỗi cung cấp hữu cơ được...

 • Quy trình chứng nhận

  Quy trình chứng nhận

  Ngày đăng (2012-02-15) Số truy cập: 0

  Việc cấp chứng nhận có thể được thực hiện cho tất cả các nhóm nông dân. Sẽ có một hệ thống riêng do PGS điều khiển...

 • Những nguyên tắc và giá trị chính của PGS

  Những nguyên tắc và giá trị chính của PGS

  Ngày đăng (2012-02-15) Số truy cập: 0

  Giá trị của hệ thống PGS nằm ở chỗ nó chú trọng vào cả hai vấn đề: cung cấp cho người tiêu dùng sự đảm bảo đáng tin cậy về những sản phẩm được...

 • Thủ tục thanh tra PGS (Thanh tra chéo)

  Thủ tục thanh tra PGS (Thanh tra chéo)

  Ngày đăng (2012-02-15) Số truy cập: 0

  Mục này sẽ tóm tắt các điểm chính trong quá trình thanh tra PGS. Cẩm nang thanh tra chéo PGS sẽ cho biết thêm các thông...

 • Mô tả công việc của Quản lý chứng nhận

  Mô tả công việc của Quản lý chứng nhận

  Ngày đăng (2012-02-15) Số truy cập: 0

   Vị trí của quản lý chứng nhận (Certification Manager) là trung tâm của các công việc có liên quan tới...

 • Cơ cấu của PGS

  Cơ cấu của PGS

  Ngày đăng (2012-02-15) Số truy cập: 0

  Hệ thống PGS có một cấu trúc đơn giản gồm nhiều “đơn vị”, mỗi đơn vị có vai trò và nhiệm vụ riêng được miêu tả theo bảng dưới...

Back      Next