• Thủ tục thanh tra PGS (Thanh tra chéo)

  Thủ tục thanh tra PGS (Thanh tra chéo)

  Ngày đăng (2012-02-15) Số truy cập: 0

  Mục này sẽ tóm tắt các điểm chính trong quá trình thanh tra PGS. Cẩm nang thanh tra chéo PGS sẽ cho biết thêm các thông...

 • Cẩm nang PGS cho người sản xuất

  Cẩm nang PGS cho người sản xuất

  Ngày đăng (2012-02-15) Số truy cập: 0

  Chúng tôi hân hạnh giới thiệu với các bạn Cẩm nang hoạt động cho người sản xuất đầu tiên của Hệ thống đảm bảo...

 • Mô tả công việc của Quản lý chứng nhận

  Mô tả công việc của Quản lý chứng nhận

  Ngày đăng (2012-02-15) Số truy cập: 0

   Vị trí của quản lý chứng nhận (Certification Manager) là trung tâm của các công việc có liên quan tới...

 • Cơ cấu của PGS

  Cơ cấu của PGS

  Ngày đăng (2012-02-15) Số truy cập: 0

  Hệ thống PGS có một cấu trúc đơn giản gồm nhiều “đơn vị”, mỗi đơn vị có vai trò và nhiệm vụ riêng được miêu tả theo bảng dưới...

   1 | 2 | 3 | 4   Next