Tại Pháp, các Cộng động hỗ trợ nông nghiệp ​​ Community Supported Agriculture (CSA)  được gọi là Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP). Các hiệp hội này có mục tiêu hỗ trợ duy trì và phát triển các trang trại địa phương theo các thực hành nông nghiệp bền vững, nói cách khác: nông dân sản xuất vừa và nhỏ, xã hội công bằng và sinh thái. AMAP đầu tiên được thành lập vào năm 2001. Kể từ đó, số tổ chức đã tăng lên theo cấp số nhân, và trong năm 2017 đã có hơn 2000 AMAP ở Pháp, bao gồm hơn 25,000 thành viên.

Điều lệ AMAP là tài liệu tham chiếu xác định các giá trị, nguyên tắc và cam kết của AMAP Pháp. Chính thức được tạo ra vào tháng 2 năm 2010, MIRAMAP là Phong trào liên vùng của AMAP. Mục đích của nó là tăng cường sự gắn kết của AMAP và mạng lưới của họ bằng cách chia sẻ kinh nghiệm và thực hành quy tắc chung, tổng hợp và đảm bảo sự đại diện và phát triển AMAP ở cấp quốc gia. MIRAMAP hiện đang hợp tác với Nature et Progrès và những tổ chức khác trong dự án EATingCRAFT của châu Âu.

PGS là trung tâm của dự án này và đây là cơ hội tốt để MIRAMAP tái khám phá các liên kết lịch sử liên kết hai phong trào của Pháp này, để định vị lại hành động của hiện nay và xây dựng các hoạt động trong thời gian tới. PGS và CSA tương tự trong mục tiêu tổng thể  về cải thiện sinh kế của người sản xuất hữu cơ và tăng khả năng tiếp cận của người tiêu dùng đối với thực phẩm an toàn và bổ dưỡng.

Làm thế nào chúng ta có thể khuyến khích sự chuyển đổi nông nghiệp và thực phẩm trong xã hội của chúng ta? Người nông dân và người tiêu dùng có chỗ trong những thay đổi này? Và chúng ta làm cách nào để xây dựng và hỗ trợ một sự chuyển đổi như vậy? Để trả lời những câu hỏi này, chúng ta cùng nhìn lại một số cột mốc trong lịch sử gần đây của phong trào AMAP của chúng tôi và dựa vào quá trình phát triển tôi để hiểu rõ hơn về các hoạt động chúng tôi đang thực hiện.

 

PGS đi thăm một trang trại trong AMAP, được tổ chức bởi Mạng lưới AMAP Auvergne Rhône-Alpes vào tháng 5 năm 2014

Ảnh: PGS đi thăm một trang trại trong AMAP, được tổ chức bởi Mạng lưới AMAP Auvergne Rhône-Alpes vào tháng 5 năm 2014


Sáng kiến AMAP bắt đầu phát triển nhanh chóng trên toàn nước Pháp khoảng 10 năm trước nhờ sự hỗ trợ của tổ chức ALLIANCE Paysans Ecologistes Consommateurs. Năm 2001, mạng lưới AMAP khu vực đầu tiên của ALLIANCE Provence được thành lập, tập hợp các tổ chức nông dân và người tiêu dùng. Năm 2003, Alliance Provence đã phát triển và thông qua Hiến chương AMAP đầu tiên. Điều lệ này, cũng như thuật ngữ AMAP, sau đó được đăng ký làm nhãn hiệu.

Rất nhanh chóng, một số mạng lưới trong khu vực đã được xây dựng và với sự mở rộng này, phong trào bắt đầu phản ánh nhu cầu, điểm yếu và tầm nhìn chung của họ. Một số mạng lưới của AMAP (Provence và Rhone Alpes và Ile de France) đã đưa ra ý tưởng để thích ứng với một số phương pháp đã được PGS sử dụng, lấy cảm hứng từ kinh nghiệm của Nature et Progrès.

Trong năm 2008, Nature et Progrès và MIRAMAP cùng với sáu tổ chức khác đã đưa ra lời kêu gọi ủng hộ PGS và chỉ trích quyết định chính trị của việc thực thi chứng nhận của bên thứ ba bắt buộc đối với các sản phẩm hữu cơ. Trong tài liệu này, chúng tôi kêu gọi bỏ phiếu lại cho các phương pháp có thể cải thiện thực hành nông nghiệp và hành vi tiêu dùng hơn là tương đương với nông nghiệp hữu cơ với việc kinh doanh chứng nhận.

Trong khi đó, dựa trên phương thức hoạt động của PGS, chúng tôi tiếp tục và phát triển hơn nữa xung quanh một số nhu cầu cụ thể như sự cần thiết phải giải quyết việc thiếu trao đổi thực hành và hỗ trợ lẫn nhau giữa các nhóm AMAP và giữa các nhà sản xuất.

Ngoài ra, kể từ khi AMAP được đăng kí sở hữu trí tuệ, cần bảo vệ thuật ngữ AMAP khỏi gian lận. Điều quan trọng là phải cam kết việc tuân thủ Điều lệ AMAP - liên quan đến việc 'cải tiến liên tục các thực hành AMAP' làm nền tảng. Vì vậy, hơn là một công cụ để chứng nhận, PGS trong AMAP được xem như là công cụ để phản ánh và mang lại triết lý cải tiến liên tục các thực tiễn này. Chúng được sử dụng làm nguồn cảm hứng để xây dựng các công cụ mới phù hợp với đặc thù của quan hệ đối tác giữa người sản xuất và người tiêu dùng, điển hình của hệ thống AMAP và để giải quyết các câu hỏi như: Điều gì đang xảy ra trên trang trại? Nhóm AMAP hoạt động như thế nào? Làm thế nào để hiểu, và đặc biệt là làm thế nào để là đối tác giữa người tiêu dùng và nhà sản xuất? Làm thế nào để cải thiện và phát triển?

Kể từ đó, hàng chục chuyến thăm nông trại có sự tham gia đã được tiến hành. Bảng câu hỏi đã được tạo ra, kiểm tra và thiết kế lại. Tiếng vang của những trải nghiệm này rất tích cực. Trong năm 2014, một đánh giá liên vùng về các thực hành như vậy đã được thực hiện để thu thập kinh nghiệm và rút ra bài học từ họ. Các bước tiếp theo đã được tiến hành: một số mạng lưới tiếp tục sử dụng các chuyến thăm nông trại có sự tham gia, tập trung vào chuyến thăm đầu tiên diễn ra vào đầu mối quan hệ hợp tác giữa nhà sản xuất và một nhóm người tiêu dùng; mạng lưới AMAP ở Provence đã phát triển một chương trình hỗ trợ nông dân đến nông dân trong khi các nhóm khác phát triển các công cụ tự đánh giá. Vì vậy, bốn năm sau khi xem xét liên vùng, chúng tôi xác định được vị trí , vai trò của chúng tôi? Dự án EATingCRAFT là dịp củng cố mô hình, kinh nghiệm và mở rộng quan hệ đối tác của chúng tôi ngoài Pháp.

http://miramap.org/IMG/pdf/appel_garantie_participative_2008.pdf   

Bởi Magali Jaques, điều phối viên nhóm tại MIRAMAP

(Mouvement Inter-Régional des AMAP)

 Người dịch- B.N. Cường