Bộ Thương mại Thái Lan sẽ tổ chức Triển Lãm hữu cơ và thiên nhiên năm 2017 từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2017 và có thư mời Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam và Hội viên Hiệp hội tham dự. Kính gửi: Các Hội viên Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam

 
Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam nhận được lời mời tham gia Triễn Lãm hữu cơ và tự nhiên 2017 tại Thái Lan. Sự kiện này do Bộ Thương Mại Thái Lan tổ chức.
 
"Phòng nội thương - Bộ Thương mại Thái Lan sẽ tổ chức Triển lãm hữu cơ và tự nhiên năm 2017 từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2017 theo chương trình "Đông Nam Á: Ngôi nhà của hữu cơ". Sự kiện này được đánh dấu là triển lãm thương mại lớn nhất của Thái Lan đối với các sản phẩm hữu cơ và tự nhiên, được coi là hội nghị khoa học lớn nhất của lĩnh vực hữu cơ đã được tổ chức cho năm thứ 7 liên tiếp để mở ra cơ hội kinh tế trên thị trường quốc tế.
 
Trong Triển lãm hữu cơ và tự nhiên 2017 , các doanh nghiệp hữu cơ trong khu vực ASEAN sẽ được mời tham dự hội nghị và trưng bày sản phẩm. Đây là cơ hội tốt để thành lập "Liên đoàn Hữu cơ ASEAN" trong tương lai gần. Hơn nữa, đây là thời điểm tốt nhất để thúc đẩy ASEAN tiến lên như là nhà sản xuất, thương mại và tiêu thụ sản phẩm hữu cơ trong cộng đồng toàn cầu.
Hội nghị sẽ có 45.000 người tham dự, trong đó có ít nhất 300 đơn vị trưng bày sản phẩm. Tôi xin chân thành mời các bạn tham gia vào sự kiện quan trọng này. Đây sẽ là cơ hội lý tưởng để chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi ý kiến ​​với đồng nghiệp.
 
DN sẽ được hoan nghênh trưng bày những sản phẩm hữu cơ sáng tạo nổi bật hoặc tài liệu in sẵn được đặt tại Khu Triển lãm ASEAN để quảng bá cho quốc gia."
 
Sự kiện này Bộ Thương Mại Thái Lan giành miễn phí cho Hiệp hội 03 gian hàng khoảng 120m2  và các chi phí đi lại sẽ được chi trả. chính vì vậy Hiệp hội muốn mời các Hội viên hiệp hội đã có chứng nhận của bên thứ 3 đăng ký tham dự qua email hiephoihuucovn@gmail.com hoặc liên hệ SĐT: 0945.930.990 (Ms. Hường).

Tiêu chí lựa chọn DN: 

1/ thành viên VOAA

2/ SX các sp hữu cơ được chứng nhận hoặc SP tự nhiên/bio hướng tới bảo vệ môi trường bền vững (có chứng nhận)

3/Tích cực tham gia các hoạt động của VOAA trong thời gian quá

4/Cam kết đồng hành cùng VOAA để thúc đẩy NNHC và NN bền vững vì môi trường


Đăng ký gửi về văn phòng Hiệp hội thời gian muộn nhất: ngày 10/7/2017

Văn phòng Hiệp hội NN hữu cơ Việt Nam
Ms. Hường