Ban quản lý dự án MOAP - Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam xin thông báo tuyển dụng các vị trí sau:

    Dự án Tăng cường cơ cấu sản xuất và tiếp thị sản phẩm nông nghiệp hữu cơ tại phía Bắc  Việt Nam (MOAP)giai đoạn 01/04/2016-31/03/2019 hợp tác giữa Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ với Cơ quan phát triển nông nghiệp Châu á Đan Mạch (ADDA) với mục tiêu:
-         Đến năm 2016 sinh kế và an toàn thực phẩm cho cả người sản xuất và người tiêu dùng tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam được cải thiện thông qua việc mở rộng sản xuất sản phẩm hữu cơ và thực phẩm san toàn tại vùng nông thôn, đặc biệt là vùng nghèo, người dân tộc thiểu số.
-         Đến năm 2018 hệ thống sản xuất an toàn và hữu cơ sẽ được mở rộng, đặc biệt trong vùng dân tộc thiểu số phía Bắc việt Nam
-         Đến năm 2018 Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ mở rộng và tăng cường năng lực để tham gia vào mạng lưới quan hệ đối tác chiến lược với các đối tác sản xuất hữu cơ tại Việt Nam.
-         Đến năm 2018 cơ cấu sản xuất và tiếp thực phẩm hữu cơ và thực phẩm an toàn được cải thiện thông qua biện pháp vận động chính sách đảm bảo tính bền vững dài hạn và sự chấp nhận của người tiêu dùng và các các nhà lập chính sách.
Trong khuôn khổ Dự án MOAP, Hiệp hội NNHCVN cần tuyển dụng như sau:

03 Chuyên gia biên soạn tài liệu và giảng dạy về chăn nuôi hữu cơ  ở Việt Nam.
02 Chuyên gia biên soạn tài liệu và giảng dạy về thủy sản hữu cơ  ở Việt Nam.
08 Chuyên gia biên soạn tài liệu và giảng dạy về trồng trọt hữu cơ ở Việt Nam.
01 
Đơn vị hoặc Nhóm chuyên gia đánh giá tài liệu đào tạo về sản xuất nông nghiệp hữu cơ (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản hữu cơ)
01 Đơn vị hoặc Nhóm chuyên gia điều tra cơ bản về hệ thống sản xuất nông nghiệp hữu cơ


Chi tiết đính kèm link dưới đây:

http://hiephoihuuco.com.vn/uploads/files/tuyen dung thuy san.docx

http://hiephoihuuco.com.vn/uploads/files/tuyen dung trong trot.doc

http://hiephoihuuco.com.vn/uploads/files/tuyen dung chan nuoi.docx

http://hiephoihuuco.com.vn/uploads/files/tuyen dung don vi danh gia NNHC.docx

http://hiephoihuuco.com.vn/uploads/files/tuyen dung chuyen gia danh gia hthong NNHC.docx


Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ trân trọng thông báo!