Khi bắt đầu tham gia vào sản xuất hữu cơ theo chuẩn PGS, khu vực sản xuất sẽ phải trải qua một thời gian chuyển đổi. Sản phẩm được sản xuất trong thời gian chuyển đổi phải tuân thủ theo tiêu chuẩn hữu cơ PGS nhưng lại chưa được phép bán là sản phẩm hữu cơ. Ban điều phối PGS Việt Nam xin cung cấp thông tin về 2 dòng sản phẩm này và dấu hiệu nhận biết chúng trên thị trường

                           

 

 

 

Tải về tại đây