Ngày mồng 10 tháng 7 năm 2016. Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức Lễ “Tôn vinh thương hiệu vàng” năm 2016. Tại buổi Lễ Liên nhóm hữu cơ huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình, rất vinh dự được Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trao cúp và Giấy chứng nhận thương hiệu/sản phẩm Liên nhóm hữu cơ huyện Lương Sơn. Địa chỉ Hội Nông dân huyện Lương Sơn, thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Đạt danh hiệu

Top 100 thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam, năm 2016.