Bạn Hien với email ndhien**@gmail.com có câu hỏi

Vui lòng cho mình hỏi thăm trồng rau hữu cơ có được bón phân NPK ( npk đầu trâu 20:20:15) không?


Ban điều phối PGS Việt Nam xin trả lời bạn như sau:

Không được phép bón phân NPK dù là bất cứ nhãn hiệu nào kể cả phân hữu cơ vi sinh Sông Gianh hoặc Đầu Trâu.

Nếu có câu hỏi mời các bạn bấm vào bài viết sau để gửi câu hỏi: Gửi câu hỏi về nông nghiệp hữu cơ