Bạn Đặng Phượng đến từ Đăk Lăk với email: phuong.a***@gmail.com

Hiện tại tôi đang chuẩn bị thực hiện dự án trồng rau hữu cơ nhưng tôi chưa biết nhiều về quy trình này, rất mong ban điều phối PGS Việt Nam cung cấp cho tôi quy trình này.

Thanks


Ban điều phối PGS Việt Nam xin trả lời bạn như sau:

PGS không có quy trình cụ thể cho từng loại rau.

PGS là hệ thống giám sát và đảm bảo chất lượng cho các SP hữu cơ.

Các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật tuân thủ theo 4 nguyên tắc của Nông nghiệp hữu cơ và  được công khai trong website của PGS ( www.vietnamorganic.vn )

Nếu có câu hỏi mời các bạn bấm vào bài viết sau để gửi câu hỏi: Gửi câu hỏi về nông nghiệp hữu cơ