Bạn Phạm Thị Thùy đến từ Chương Mỹ, Hà Nội, với email thuyhtxq***@gmail.com

tôi thấy mô hình sx rau hữu cơ rất có tiềm năng, htx chúng tôi muốn thành lập một htx sản xuất rau hữu cơ như mô hình ở hà nam và hòa bình thì liên hệ thế nào ak. htx nn quảng bị- chương mỹ - hà nội. hiện nông dân xã tôi vẫn sản xuất rau theo phương pháp hóa học cung cấp cho thị trường hà nội với quy mô lớn.


Ban điều phối PGS Việt Nam xin trả lời bạn như sau:

Bạn cần phải đào tạo Nông dân về kỹ thuật canh tác hữu cơ.

Tổ chức sản xuất cùng thiết lập một mạng lưới giám sát có sự tham gia của cộng đồng, của các bên liên quan.

Xây dựng quy chế, cùng các chế tài xứ lý các loại vi phạm khác nhau.

Đào tạo nghiệp vụ thanh tra giám sát và điều phối công tác thanh tra định kỳ và kiểm tra bất thường.

 

Nếu có câu hỏi mời các bạn bấm vào bài viết sau để gửi câu hỏi: Gửi câu hỏi về nông nghiệp hữu cơ