Câu hỏi của bạn Lê Thịnh với nội dung:

Trong tài liệu "Làm phân ủ thật đơn giản" mục 7 bảng 1: những vật liệu có thể dùng để ủ phân hữu cơ,tại sao phần chú ý của "Phân chuồng" lại ghi là "Không sử dụng".

Trân trọng!


Ban Điều phối PGS Việt Nam xin trả lời bạn như sau:

Trong phiên bản gốc bằng tiếng Anh có ghi: Don't use night-soil, có nghĩa không dùng phân bắc (phân người). Do phần dịch không đầy đủ nên đã làm sai ý nghĩa.

 

Nếu có câu hỏi mời các bạn bấm vào bài viết sau để gửi câu hỏi: Gửi câu hỏi về nông nghiệp hữu cơ