Bạn Ha Hoai Linh

Tại Hòa Bình với email hoang......@gmail.com gửi câu hỏi:

Xin cho tôi hỏi để được chứng nhận rau hữu cơ thì tôi cần làm những gì?

Xin cảm ơn

 


 

Ban Điều phối PGS Việt Nam xin trả lời như sau:

Để được chứng nhận rau hữu cơ PGS cần đủ các điều kiện sau:

- Khu vực sản xuất đạt chuẩn đủ điểu kiện sản xuất an toàn

- Khu sản xuất không có nguy cơ ô nhiễm hiện tại và tương lai

-Người sản xuất phải qua một lớp đào tạo về canh tác hữu cơ

-Người sản xuất phải tập hợp thành nhóm ít nhất 5 người trên DT tập trung tối thiểu 2.000 m2

-Nhóm sản xuất phải nằm trong mạng lưới của PGS đang hoạt động và có đủ khả năng kiểm soát và giám sát chéo nhau giữa các thành viên trong nhóm và giữa các nhóm trong mạng lưới

-Nộp hồ sơ đăng ký tới PGS và cam kết các điều khoản, sẽ được thanh tra công nhận chuyển đổi nếu được PGS chấp nhận

-Sau khi kết thúc chuyển đổi sẽ được thanh tra lại để đánh giá. Sẽ được cấp Chứng nhận nếu đạt yêu cầu hoặc tiếp tục chuyển đổi nếu người sản xuất không tuân thủ các quy định

Nếu có câu hỏi mời các bạn bấm vào bài viết sau để gửi câu hỏi: Gửi câu hỏi về nông nghiệp hữu cơ