Chị Nhung

Tại Hà Nội với email nhung......@gmail.com gửi câu hỏi:

PGS Hữu Cơ có làm chứng chỉ về Cà Phê không?

Xin cảm ơn

 


 

Ban Điều phối PGS Việt Nam xin trả lời như sau:

PGS cấp chứng nhận cho các sản phẩm cây trồng và vật nuôi, nhưng chỉ dành cho các nhóm nông dân được chấp nhận là thành viên của PGS.

Có nghĩa rằng các nhóm Nông dân nằm trong mạng lưới PGS địa phương có khả năng giám sát chéo lẫn nhau.

 

Nếu có câu hỏi mời các bạn bấm vào bài viết sau để gửi câu hỏi: Gửi câu hỏi về nông nghiệp hữu cơ