Vào ngày 03 tháng 12 năm 2015, tại hội trường UBND xã Tử Nêhuyện Tân Lạc, Liên nhóm hữu cơ Thân thiện đã tổ chức cuộc họp đầu tiên sau khi thành lập.Thành phần tham gia cuộc họp gồm có: Ban điều phối PGS Tân Lạc, trưởng các nhóm rau hữu cơ xóm Bục, xóm Chùa, xóm Tam và nhóm Bưởi hữu cơ Tân Lai, cùng các cán bộ của Trung tâm Môi trường và Phát triển Nguồn lực Cộng đồng (CECAD).

Đặc biệt Chủ tịch UBND các xã Tử Nê, Thanh Hối, Đông lai là những xã đang có các nhóm hữu cơ thuộc liên nhóm Thân Thiện và Trưởng xóm Chùa, xã Tử Nê nơi có Nhóm hữu cơ xóm Chùa cũng tham gia cuộc họp.

Trong cuộc họpBà Phạm Thị Phương – tịch Hội Phụ Nữ huyện, thành viên BĐP PGS Tân Lạc, đã thông qua QĐ số 1682/QĐ-UBND huyện Tân Lạc, về việc thành lập PGS Tân Lạc và những nội dung chính sẽ được thảo luận trong cuộc họp.

Cũng như những khởi đầu của các liên nhóm khác, các Trưởng nhóm đã chia sẻ những khó khăn chính của nhóm trong giai đoạn đầu hình thành và phát triển, tập trung chủ yếu vào vấn đề: đất sản xuất còn nhỏ, chưa tập trung và đầu ra sản phẩm chậm, người tiêu dùng địa phương chưa hiểu về giá trị của sản phẩm hữu cơ cũng như chưa có nhiều thông tin về hoạt động sản xuất cũng như sản phẩm của Liên nhóm. Một số loại rau và cây xuất hiện nhiều sâu bệnh và thành viên gặp khó khăn trong việc chữa trị.

Mặc dù còn nhiều khó khăn trước mắt, Chủ tịch UBND các xã và cán bộ thôn bản rất ủng hộ và cam kết sẽ đồng hành cùng các nhóm, tận tình hướng dẫn những thủ tục cần thiết để các nhóm sản xuất có thể sử dụng các nguồn lực hỗ trợ từ xã và huyện một cách thuận lợi

Ý tưởng về việc xây dựng một trang web để quảng bá các hoạt động sản xuất và sản phẩm hữu cơ của các nhóm được giám sát và đánh giá qua hệ thống PGS Tân Lạc đã được thảo luận sôi nổi trong cuộc họp.

 

Nguồn: Ban điều phối PGS Tân Lạc