Trong 3 ngày từ 24 đến 26/11/2015, hội thảo “Multistakeholder Consultation On Agroecology in Asia and the Pacific” tạm dịch là “ Tham vấn của nhiều bên liên quan về Nông nghiệp sinh thái tại Châu Á và Thái Bình Dương” đã được FAO tổ chức tại Thái Lan. 146 thành viên đại diện cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức, dự án và nông dân từ 28 nước đã tham gia hội thảo. 50 báo cáo viên với các chủ đề khác nhau về nông nghiệp sinh thái, về kinh nghiệm thích ứng với biến đổi khí hậu ở một số nước, các phương pháp tiệp cận nông nghiệp sinh thái ở các nước và cách tiếp cận thị trường cho các sản phẩm sinh thái vv… đã được các thành viên chia sẻ trong hội thảo. Việt Nam đã có 2 bài trình bày trong hội thảo trong đó chủ đề về phương pháp tiếp cận thị trường cho các sản phẩm hữu cơ thông qua hệ thống PGS đã được bà Tư Tuyết Nhung – trưởng BĐP PGS Việt Nam chia sẻ.

 

PGS đang được ứng dụng như một công cụ quản lý hiệu quả và đang ngày càng thu hút mối quan tâm của nhiều cơ quan nhà nước cấp cơ sở, các tổ chức phi chính phủ trong nước và Quốc Tế. Với sự tham gia vào PGS, ngoài năng lực ngày một nâng cao, nông dân đã và đang thay đổi nhận thức một cách rõ rệt về trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng và xã hội trong việc sản xuất tạo ra những thực phẩm thật sự an toàn và tin cậy.

 

Ở Việt Nam, PGS đang được các địa phương vận dụng trong các chương trình nông thôn mới để chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nâng cao năng lực và nhận thức của nông dân cùng các bên liên quan tham gia vào giám sát và đảm bảo chất lượng dọc theo chuỗi cung ứng sản phẩm từ khâu sản xuất đến tận bàn ăn. PGS áp dụng cho sản xuất hữu cơ hiện đang được mở rộng và vận hành tại Hà Nội, Hòa Bình, Hà Nam, Bến Tre, Hội An