Trong khi vấn đề lạm dụng hóa chất trong sản xuất chế biến thực phẩm đang ngày càng nổi cộm, làm ảnh hường đến môi trường sống và sức khỏe của công đồng, thì nông nghiệp hữu cơ là một hướng sản xuất không sử dụng hóa chất với mục đích cải tạo và bảo vệ môi trường sống, nâng cao sức khỏe cho người sản xuất và người tiêu dùng.

 

Mạng lưới PGS hữu cơ Việt Nam là hệ thống đảm bảo chất lượng cho các sản phẩm hữu cơ có sự tham gia của cộng đồng. PGS được thiết lập từ năm 2008 trong dự án Phát triển Nông nghiệp hữu cơ của tổ chức phát triển nông nghiệp Châu Á – Đan Mạch ADDA, đây là hệ thống đảm bảo chất lượng tự nguyện có sự tham gia của người sản xuất, các thương nhân, người tiêu dùng, các tổ chức, cá nhân có quan tâm tới nông nghiệp hữu cơ tại địa phương, để đảm bảo chất lượng hữu cơ của sản phẩm dọc theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất – lưu thông trên thị trường cho tới tận tay người tiêu dùng. PGS đang được vận hành tại 2 huyện Sóc Sơn – Hà Nội, Lương Sơn – Hòa Bình và hiện đang mở rộng mạng lưới tại Tân Lạc – Hòa Bình và Trác Văn – Hà Nam.

 

PGS cần tuyển các Tình