Các thành viên PGS thân mến!

Mùa thu tới đang rắc những tia nắng vàng óng lên khắp các cánh đồng báo hiệu một mùa lúa chín vàng và một vụ rau đông đầy ắp các chủng loại sẽ được sản xuất và giám sát trong Hệ thống PGS Việt Nam. Trong bản tin PGS kỳ này chúng tôi, những người  biên tập bản tin PGS có rất nhiều niềm vui cũng như trăn trở chia sẻ với các bạn.

Niềm vui lớn nhất đối với hệ thống PGS hữu cơ Việt Nam đó là các tiêu chuẩn hữu cơ PGS Việt Nam đã được IFOAM chính thức công nhận vào ngày 04/09/2013, trở thành một thành viên trong gia đình tiêu chuẩn hữu cơ của IFOAM.Đây là kết quả đáng mừng và đáng tự hào bởi tiêu chuẩn hữu cơ PGS là bộ tiêu chuẩn nội địa đầu tiên tại Việt Nam được công nhận ở cấp Quốc Tế. Nó cũng khẳng định vị trí của nền nông nghiệp hữu cơ non trẻ Việt Nam trong phong trào chung của thế giới.

Chúng ta cùng chào mừng một mùa thu – mùa vàng – mùa vui đang đến với PGS Việt Nam.

 

Download Bản tin tiếng Việt tại đây