Các thương nhân/ nhà bán lẻ đang bán rau hữu cơ PGS có thể đăng ký tham gia vào hệ thống PGS Việt Nam theo trình tự và thủ tục như sau:

 

 

Điều kiện và thủ tục:

 

* Nắm rõ các "Tiêu chuẩn PGS cho Nhà bán lẻ"

 

 

* Nắm rõ quyền và nghĩa vụ của Nhà bán lẻ khi tham gia vào hệ thống PGS (trong file download phía sau), hoàn thành form đăng ký theo mẫu (download tại đây) và gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ sau:

 

Văn phòng PGS - Hiệp Hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, tầng 9, sô 1 Tôn Thất THuyết. Quận Cầu Giấy, Hà Nội

 

 

 

Tải về tại đây