Ngày 29/03/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Đạt đã lấy mẫu rau bắp cải và xà lách hữu cơ tại khu vực sản xuất của nhóm Đoàn Kết thuộc Liên nhóm Thanh Xuân và gửi xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm định và khảo nghiệm thuốc BVTV phía Bắc thuộc Cục Bảo vệ Thực vật.

Kết quả phân tích cho thấy hàm lượng Nitrat thấp hơn nhiều lần so với quy định và không phát hiện E-Coli.

STT

TÊN MẪU

CHỈ TIÊU

PHƯƠNG PHÁP

KẾT QUẢ

GIỚI HẠN CHO PHÉP

1

Bắp cải

Nitrat

TCVN

7814:2007

233.13

(mg/kg)

500

(mg/kg)

2

Xà Lách

Nitrat

TCVN

7814:2007

196.67

(mg/kg)

1,500

(mg/kg)

E-Coli

TCVN

7904-2:2008

0 (CFU/g)

10

(CFU/g)

 

Bảng kết quả kiểm nghiệm