Nhằm khuyến khích và tạo điểu kiện giúp nông nghiệp hữu cơ phát triển, hỗ trợ các hệ thống đảm bảo cùng tham gia (PGS), cũng như nhu cầu về chứng nhận từ bên thứ ba. PGS thúc đẩy sự tăng trưởng của lĩnh vực hữu cơ cũng như tạo công ăn việc làm và cải thiện sinh kế trong nông nghiệp. Tùy thuộc vào giai đoạn phát triển của ngành hữu cơ và khuôn khổ pháp luật của các quốc gia, các chính sách có thể được thực hiện theo những cách khác nhau:

 

1. Thúc đẩy, thay vì điều tiết một thị trường hữu cơ mới nổi.

2. Thích nghi với quy định hữu cơ tự nguyện

3. Đưa việc miễn thuế  vào trong quy định hữu cơ

4. Áp dụng chứng nhận theo nhóm, cùng các yêu cầu tương thích với PGS

5. Coi PGS là một trong những hệ thống đánh giá phù hợp được thừa nhận trong quy định.

 

 

Download toàn bộ tài liệu theo đường link phía dưới.

Tải về tại đây