Sáng ngày 20 tháng 4 năm 2012 tại Văn phòng ADDA, 85 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, Ban Điều phối PGS Việt Nam đã có cuộc họp đầu tiên kể từ sau hội nghị PGS Việt Nam. Thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

 

o   Bà Từ Thị Tuyết Nhung – Cán bộ Kỹ thuật Dự án NNHC, Thành viên BĐP

o   Bà Trần Thị Thanh Bình – Trường CĐNNPTNT Bắc Bộ, Thành viên BĐP

o   Ông Đặng Ngọc Anh – GĐ Công ty CPĐT Tâm Đạt, Thành viên BĐP

o   Ông Trần Mạnh Chiến – GĐ Công ty TNHH VinaGap, Thành viên BĐP

o   Ông Phạm Minh Đức – Công ty Ecolink, Thành viên BĐP

o   Ông Hoàng Văn Hưng – Chủ nhiệm HTX Hữu cơ Bái Thượng, Thành viên BĐP

o   Ông Koen den Braber – Cố vấn Dự án NNHC

o   Ông Trương Minh Hoàng – Cán bộ Marketing. Thư ký

 

Thay mặt Ban Điều phối, bà Từ Thị Tuyết Nhung nêu ra các nội dung chính của cuộc họp, bao gồm:

 

a.      Trách nhiệm của Ban Điều phối PGS Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.

b.      Tình hình thực hiện các hoạt động thanh tra, kiểm tra, đánh giá PGS tại các liên nhóm

c.      Vấn đề quảng bá hình ảnh, chứng nhận PGS

d.      Xem xét và đánh giá sự phù hợp của các tiêu chuẩn và chứng nhận PGS

 

Các thành viên Ban Điều phối đã nhất trí bầu bà Từ Thị Tuyết Nhung vào vị trí Trưởng ban Điều phối PGS Việt Nam thay cho người tiền nhiệm là ông Koen den Braber. Bên cạnh đó, vai trò và chức năng của các bộ phận, cá nhân trong Ban Điều phối cũng được phân công lại chi tiết để đảm bảo thực hiện thành công sứ mệnh của Ban Điều phối Đảm bảo tính liêm chính của hệ thống PGS và quảng bá hình ảnh PGS”.

 

Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra, cấp chứng nhận PGS tại các liên nhóm và vấn đề đăng ký PGS cho các công ty phân phối rau hữu cơ đã chứng nhận PGS cũng đặc biệt được chú ý trong cuộc họp này.

 

Cuộc họp kết thúc tốt đẹp vào hồi 12h30 cùng ngày với sự nhất trí cao về các giải pháp và kế hoạch thực hiện trong thời gian tới.