* Công ty Hanoi Organic Roots với logo Rau Thanh Xuân. Phòng 113 - 116, nhà B17, khu Ngoại giao đoàn Kim Liên, đường Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội

* Website: www.rauthanhxuan.com

 

* Chuyên rau hữu cơ (không cung cấp các loại rau khác ngoài rau hữu cơ)

* Nguồn rau hữu cơ:

  + Nhóm Bái Thượng - Mã số: 2009/G001. Liên nhóm Thanh Xuân, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội

    Chứng nhận PGS số 77.PGS-CC, cấp ngày 21/02/2012 bởi Ban Điều phối PGS Việt Nam

  + Nhóm Chợ Nga - Mã số: 2011/G027. Liên nhóm Thanh Xuân, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội

      Chứng nhận PGS số 73.PGS-CC, cấp ngày 21/12/2011 bởi Ban Điều phối PGS Việt Nam

* Bán hàng qua mạng hoặc điện thoại, không có cửa hàng trưng bày sản phẩm.