Trồng và chăm sóc

Trồng luân, xen canh cây họ đậu và nhiều loại cây khác nhau trên cùng ruộng, cùng luống để tăng đa dạng sinh học, điều hòa lại cân bằng sinh thái trong khu vực sản xuất, Tưới bằng nước giếng. Không dùng chất kích thích sinh trưởng.

 

 

Quản lý dịch hại

Trồng cây dẫn dụ, cây xua đuổi, làm bẫy bả, luân xen canh, sử dụng giống chống chịu để PHÒNG. Sử dụng thuốc sinh học, thảo mộc để CHỐNG. Ủ đất và làm cỏ bằng tay để kiểm soát cỏ dại. Không phun thuốc trừ cỏ và thuốc bảo vệ thực vật hóa học.