Địa chỉ Công ty Rau hữu cơ Tâm Đạt, số 9 ngõ 12 phố Chính Kinh, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Các cửa hàng bán lẻ thuộc Tâm Đạt

 

- Tâm Đạt 1: N06- B2 khu đô thị Dịch Vọng  ĐT: 0936.246.196, 0963.321.022
- Tâm Đạt 2: 163 Láng Hạ, ĐT: 04.6663.4545, 0964.085.245

Website: www.tamdathuuco.com.vn

 

* Nguồn rau hữu cơ

 

Tên nhóm

Mã số

Liên nhóm

Thanh Nhàn

2010/G015

Thanh Xuân

Chứng nhận PGS số 35.PGS-CC, cấp ngày 06/05/2011 bởi Ban Điều phối PGS Việt Nam

Thành Công

2010/G014

Thanh Xuân

Chứng nhận PGS số 33.PGS-CC, cấp ngày 03/05/2011 bởi Ban Điều phối PGS Việt Nam

Đoàn Kết

2010/G016

Thanh Xuân

Chứng nhận PGS số 72.PGS-CC, cấp ngày 20/12/2011 bởi Ban Điều phối PGS Việt Nam

Tự Nguyện

2010/G020

Thanh Xuân

Chứng nhận PGS số 71.PGS-CC, cấp ngày 27/10/2011 bởi Ban Điều phối PGS Việt Nam

Đồng Bưng

2010/G011

Lương Sơn

Chứng nhận PGS số 38.PGS-CC, cấp ngày 30/07/2011 bởi Ban Điều phối PGS Việt Nam

Đồng Tâm

2010/G012

Lương Sơn

Chứng nhận PGS số 41.PGS-CC, cấp ngày 30/07/2011 bởi Ban Điều phối PGS Việt Nam

Trại Hòa

2011/G025

Lương Sơn

Chứng nhận PGS số 42.PGS-CC, cấp ngày 30/07/2011 bởi Ban Điều phối PGS Việt Nam

Đầm Đa 1

2011/G026

Lương Sơn

Chứng nhận PGS số 75.PGS-CC, cấp ngày 05/01/2012 bởi Ban Điều phối PGS Việt Nam

Mòng

2011/G024

Lương Sơn

Chứng nhận PGS số 40.PGS-CC, cấp ngày 30/07/2011 bởi Ban Điều phối PGS Việt Nam

Mỏ

2010/G010

Lương Sơn

Chứng nhận PGS số 39.PGS-CC, cấp ngày 30/07/2011 bởi Ban Điều phối PGS Việt Nam

Đầm Rái

2010/G009

Lương Sơn

Chứng nhận PGS số 76.PGS-CC, cấp ngày 05/01/2012 bởi Ban Điều phối PGS Việt Nam

Đồng Gội

2010/G013

Lương Sơn

Chứng nhận PGS số 74.PGS-CC, cấp ngày 05/01/2012 bởi Ban Điều phối PGS Việt Nam