Làm phân ủ nóng

Phân ủ nóng sẽ làm tăng tối đa các chất hữu cơ cho đất giúp phục hồi và duy trì  độ phì nhiêu của đất. Đất khỏe sẽ cho cây trồng khỏe mạnh, cây cối khỏe mạnh sẽ chống lại sự xâm hại của sâu bệnh.

 

 

Chuẩn bị đất

Xử lý đất bằng nhiệt nóng của mặt trời, hoặc sử dụng chế phẩm vi sinh để tiêu diệt các nguồn sâu, bệnh hại trong đất trước khi gieo trồng.