Lựa chọn vùng sản xuất

Khu vực sản xuất hữu cơ phải an toàn về nguồn đất, nước theo quy định sản xuất an toàn. Không có nguy cơ bị ô nhiễm bởi nhà máy, công trường, bệnh viện, nghĩa trang, giao thông và nước thải sinh hoạt.

 

 

Tạo vùng đệm cách ly

Mỗi khu vực sản xuất phải thiết lập một vùng đệm thích hợp để  ngăn chặn  nguy cơ xâm nhiễm từ bên ngoài vào