Ngày 29 tháng 2 năm 2012,  cuộc họp liên nhóm Thanh Xuân tháng 2 được tổ chức tại hội trường UBND xã. Đây là cuộc họp định kỳ háng tháng để các thành viên trong liên nhóm tổng hợp, đánh giá các kết quả, thuận lợi, khó khăn cũng như điểm mạnh, hạn chế của các nhóm sản xuất hữu cơ trong tháng đã qua và xây dựng kế hoạch cho những tháng tiếp theo.

Tới dự cuộc họp có đại diện của Dự án NNHC, đại diện các công ty: Tâm Đạt, VinaGap, Ecomart, Hanoi Organic Roots, đại diện của các cơ quan cấp huyện: Trạm BVTV, hội Nông Dân và phòng Kinh tế.

Trong cuộc họp, bà Từ Thị Tuyết Nhung thay mặt Ban điều phối PGS Việt Nam đọc Thông báo từ chối cấp chứng nhận PGS đối với Nhóm Na do vi phạm trồng cây song song đồng thời cảnh cáo Ban Thanh tra liên nhóm Thanh Xuân do thiếu chặt chẽ trong quy trình thanh tra và cấp chứng nhận.

Ngoài ra, các thành viên tham dự cuộc họp cũng đã tiến hành bầu lại Ban Quản lý liên nhóm, Ban hỗ trợ Marketing và Ban Thanh tra, cấp chứng nhận PGS do có những thay đổi về nhân sự. Bên cạnh đó, cuộc họp cũng là buổi chia tay với Ông Nguyễn Văn Tạo – Nguyên Trưởng liên nhóm Thanh Xuân, bắt đầu nghỉ công tác từ 1/3/2012 theo quy định của Nhà nước và bầu bà Hoàng Thị Hậu vào vị trí này.

Liên nhóm Thanh Xuân là liên nhóm tiêu biểu trong việc hỗ trợ các thành viên và các nhóm trong việc tổ chức sản xuất hữu cơ cũng như quản lý, thanh tra, cấp chứng nhận PGS. Hy vọng trong thời gian tới, Liên nhóm vẫn giữ vững và phát huy tốt hơn nữa các thành tích đã đạt được.

 

  

Bà Hậu tặng hoa cảm ơn những cống hiến của Ông Tạo

 

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm