Vườn rau hữu cơ

Tác giả: Nguyễn Thị Nhiên

Thành viên nhóm rau hữu cơ Đầm Đa xã Hợp Hòa - Lương Sơn – Hòa Bình

 

Em là luống rau xanh

Thâm canh đồng ruộng mới

Đạm lân không cần tưới

Mà em vẫn tươi xanh

 

Những ngày đầu lập nhóm

Khó khăn chồng khó khăn

Đoàn kết cùng khắc phục

Mưa nắng chẳng mềm lòng

 

Bao nhiêu ngày vất vả

Giờ mướp đắng đơm hoa

Bao nhiêu ngày vun xới

Nay đậu đã vươn cành

 

Hàng cải tươi phơi phới

Măng tây vươn mầm mới

Rau muống rờn xanh mát

Ngắm mãi chảng muốn rời

 

Ai xuôi về phố thị

Nhớ ghé vào Đầm Đa

Vườn hữu cơ mời qua

Chia ngọt bùi vất vả

 

Chung niềm vui các chị

Hòa niềm vui các anh

Cùng chung niềm tin mới

Hữu cơ - sạch cho đời

             Hòa Bình, 2011