Rau hữu cơ

Tác giả: Nguyễn Thị Nhiên

Thành viên nhóm rau hữu cơ Đầm Đa xã Hợp Hòa - Lương Sơn – Hòa Bình

 

Ngày đầu trồng rau hữu cơ

Lòng sao không khỏi nghi ngờ phân vân

Nếu như không bón đạm lân

Làm sao cây lớn rau xanh mượt mà

Luống rau xen với giàn cà

Nếu không dùng thuốc sao mà diệt sâu

Suối chung không được tưới đâu!

Sao tìm nước sạch cho rau tốt đều

Học rồi mới thấy thêm tin

Trồng hoa dẫn dụ là điều nhớ ghi

Phân chuồng ủ mục thiếu gì

Bởi trồng rau sạch không vì lợi riêng

Giếng đào nước sạch ngày đêm

Múc lên ta tưới trên nền luống khô

Rau cần chăm bón từng giờ

Bắt sâu nhổ cỏ đợi chờ rau lên

Bờ bao cỏ mọc xanh thêm

Bên dòng suối mát êm đềm chảy quanh

Bao công các chị các anh

Chung xây tạo dựng vườn xanh cho đời

Nhắn ai lên núi về xuôi

Lắng nghe rau sạch quê tôi chuyển mình

Môi trường sống sạch thanh bình

Trẻ già vui khỏe xóm làng ấm no

                                      Hòa Bình, 2011