Tiêu chí so sánh

Mẫu su hào hữu cơ

(Sóc sơn, Lương Sơn)

Mẫu su hào an toàn

Màu sắc (củ, lá)

Màu xanh sáng

Màu xanh đậm, mượt mà, có một lớp bóng mỡ xanh

Khi ấn móng tay vào vỏ

Dai và khó bấm

Mềm và dễ bấm

Khi bẻ, bóp lá

Sờ cứng, dòn, dai, bẻ dai

Sờ mềm, bóp bẻ dễ

Khi gọt

Vỏ dai gọt dễ

Vỏ khi gọt bị đứt gãy giữa quãng, khó gọt

Cuống

Xơ ít

Xơ nhiều

Khi cắt đôi

Dễ cắt

Khó cắt

Lát cắt củ

Lát cắt đồng nhất màu đục

Lát cắt có chỗ trong chỗ đục không đồng nhất

Ấn móng tay vào mặt cắt

Ấn vào giòn, kêu tách

Ấn vào mềm, bị dính

Sau khi luộc

Nước luộc trong, không có váng

Nước luộc có màu xanh, có váng

Miếng luộc

Giữ được màu xanh như ban đầu, màu và kích thước hình dáng như ban đầu,ăn vị ngọt tự nhiên, ăn giòn

Có màu xanh nhạt hơn so với trước khi luộc, màu trong hơn và miếng luộc bị teo, sờ trên miếng có gờ cạnh, ăn vị nhạt, mềm

Khi xào

Ra ít nước và khó bị cháy

Ra nhiều nước,  mau cháy

Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Đạt